Arbeidsrisico van gebouwen

Huisvesting van bedrijven kan de bron vormen van arbeidsrisico’s. Huisvesting is dan ook meer dan een dak boven het hoofd, het is een strategische keuze. De keuze van huisvesting is van grote invloed op de beheersbaarheid van de kosten in de gebruikersfase. De keuze van huisvesting bepaalt in grote mate het succes van het werkconcept van bedrijven. Het heeft ook invloed op de stimulans die van de gebouwde werkomgeving uitgaat. Het werkconcept versterkt de bedrijfsprocessen en maakt een efficiënt en functioneel gebruik van de ruimte mogelijk. Bij de keuzes die moeten worden gemaakt is de betrokkenheid van gebruikers essentieel. Verkeerde keuzes in de plan/bouwfase resulteren in arbeidsrisico’s en in hoge kosten. Deze keuzes werken lang door in de gebruikersfase. Ze zijn ook van grote invloed op de tevredenheid en het functioneren van de gebruikers van het gebouw.

Total cost of ownership

De ‘total cost of ownership’ weerspiegelen de investeringen in duurzame oplossingen aan het begin van een veranderingsproces in relatie tot de winst daarvan op langere termijn. Zo bedragen de kosten van huisvesting voor een dienstverlenende organisatie ruwweg 10-15% van de totale kosten per jaar. Voor de personele kosten bedraagt de schatting 85-90%. Een investering in de kwaliteit van de bouwkundige werkomgeving resulterend in een verhoging van de productiviteit van de medewerkers verdient zichzelf dus ruimschoots terug. Daar staat tegenover dat de (personele)kosten tijdens de gebruikersfase juist toenemen als gevolg van verkeerde keuzes in de plan/bouwfase.

Arbo in perspectief

Uit onze ervaring blijkt dat er tijdens de plan/bouwfase van een gebouw vaak onbewust keuzes worden gemaakt. Keuzes met verstrekkende negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de werkomgeving in het gebouw. Wat zijn de consequenties van een keuze? Welke alternatieven zijn er? Pasklare antwoorden bestaan niet. Zorgen dat je de juiste kennis voor handen hebt om tot een afgewogen invulling van een optimale werkomgeving te komen. Dat is de bijdrage vanuit het specialisme van Support at Work aan uw project. Vanuit het perspectief van de gebruikers arbeidsrisico’s aan de bron voorkomen. Een dergelijke uitdagende benadering van de werkomgeving biedt oplossingen voor arbeidsrisico’s en kansen voor het best mogelijke resultaat.

Support at Work is de partner om het perspectief van de gebruiker in beeld te brengen om van daaruit bij te dragen aan een stimulerende werkomgeving. Praktijkervaring en kennis komen bij ons samen. Op een onafhankelijke wijze weten wij de eisen en wensen van de gebruikers en de bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Deze kennis vertalen wij naar de best mogelijke werkomgeving. Op de verschillende momenten in de life cycle van gebouwen levert Support at Work praktische input.

Mensen

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn een basisvoorwaarde voor werkende mensen. Hoe zorgt u dat uw mensen betrokken blijven bij uw bedrijf en kunnen excelleren in hun werk? lees verder

Werkomgeving

Een goede werkomgeving en efficiënte inrichting daarvan stimuleert mensen om zich te richten op hun werk, om samen te werken, om kennis te delen kortom om een prestatie neer te zetten. lees verder