Tillen en fysieke belasting van het werk

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn een basisvoorwaarde voor werkende mensen. Hoe zorgt u dat uw mensen betrokken blijven bij uw bedrijf en kunnen excelleren in hun werk?

Het zijn de mensen die het doen. Hoe beter zij in staat zijn om hun werk uit te voeren hoe beter uw resultaat. Van risico naar kans!

Support at Work helpt. Zo beschikken wij over verschillende instrumenten om u te kunnen laten zien waar mogelijke risico’s liggen. Wij geven u oplossingen zodat u een keuze kunt maken hoe u een risico oplost en hoe u er voor zorgt dat uw mensen bekwaam zijn om met de nieuwe situatie om te gaan.

Het betrekken van uw mensen bij het oplossen van de risico’s is essentieel. Wij helpen u met het realiseren van draagvlak voor de oplossingen. Het resultaat: oplossingen die werken en mensen die gestimuleerd worden om zich te richten op hun werk. Bekwame mensen die betrokken zijn bij hun werk maakt dat mensen kunnen excelleren.

Maar ook als de balans een keer de verkeerde kant op valt komt Support at Work met oplossingen waardoor uw mensen niet onnodig lang aan de zijlijn staan. Zo komen wij met advies om de werkomgeving aan te passen zodat uw mensen weer snel kunnen meedoen.

Werkomgeving

Een goede werkomgeving en efficiënte inrichting daarvan stimuleert mensen om zich te richten op hun werk, om samen te werken, om kennis te delen kortom om een prestatie neer te zetten. lees verder

Gebouwen

Huisvesting van bedrijven is meer dan een dak boven het hoofd, het is een strategische keuze. De keuze van huisvesting is van grote invloed op de beheersbaarheid van de kosten in de gebruikersfase. lees verder