Werkomgeving

Een goede werkomgeving en efficiënte inrichting daarvan stimuleert mensen om zich te richten op hun werk, om samen te werken, om kennis te delen kortom om een prestatie neer te zetten.

De bedrijfsprocessen bepalen de inrichting van de werkomgeving. Welke machines zijn er nodig, hoeveel werkplekken moeten er komen, welke routing van de producten of organisatie van afdelingen daar het beste bij past zijn vragen die vanuit de bedrijfsprocessen vorm krijgen. Er blijven echter nog heel veel vragen over, zijn de machines veilig, hoe zien die werkplekken er dan precies uit, gaan mensen staand of zittend werken, hoe zit het met het binnenklimaat. Bij het beantwoorden van die vragen en het maken van keuzes bij het zoeken naar de beste oplossing is de betrokkenheid van werknemers essentieel. Door de uiteindelijke gebruikers te betrekken bij de inrichting neemt de tevredenheid over de werkplek toe. Dit heeft een positieve invloed op de betrokkenheid van de medewerker bij het werk.

Maar welke randvoorwaarden zijn er en wat zijn de consequenties van een keuze? Welke alternatieven zijn er? Pasklare antwoorden bestaan niet. Zorgen dat je de juiste kennis voor handen hebt om tot een afgewogen invulling van een optimale werkomgeving te komen is de bijdrage vanuit het specialisme van Support at Work aan uw project: “Vanuit het perspectief van de gebruikers arbeidsrisico’s aan de bron voorkomen”. Een dergelijke uitdagende benadering van de werkomgeving biedt oplossingen voor risico’s en kansen voor het best mogelijke resultaat.

Support at Work is de partner om het perspectief van de gebruiker in beeld te brengen om van daaruit bij te dragen aan een stimulerende werkomgeving.

Praktijkervaring en kennis komen bij ons samen. Op een onafhankelijke wijze weten wij de eisen en wensen van de gebruikers en de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te vertalen naar de best mogelijke werkomgeving.

Mensen

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn een basisvoorwaarde voor werkende mensen. Hoe zorgt u dat uw mensen betrokken blijven bij uw bedrijf en kunnen excelleren in hun werk? lees verder

Gebouwen

Huisvesting van bedrijven is meer dan een dak boven het hoofd, het is een strategische keuze. De keuze van huisvesting is van grote invloed op de beheersbaarheid van de kosten in de gebruikersfase. lees verder