ALGEMEEN

Duurzame inzetbaarheid van Flexwerkers; Modernisering ziektewet

De wijze waarop u zorgt voor uw flexwerkers bepaalt het succes van uw investeringen in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van uw vaste medewerkers.

Door de modernisering van de ziektewet worden bedrijven ‘aangeslagen’ voor flexwerkers die na het einde van hun dienstverband een ziektewetuitkering ontvangen. Duurzame inzetbaarheid bij flexwerkers is een lastige combinatie, misschien zelfs wel tegenstrijdig. Want waarom investeren in iemand die elk moment weer weg kan gaan. Met deze modernisering van de ziektewet is er dan in ieder geval een financiële reden. Maar vanuit bedrijfsmatig perspectief zijn er natuurlijk meerdere redenen aan te voeren.

Volgens ons vormen Flexwerkers een kwetsbare groep binnen bedrijven. Veelal zijn ze minder goed op de hoogte van de specifieke risico’s van het werk en lopen daardoor meer risico op ongevallen of letsel. Een goede zorg voor kwetsbare groepen medewerkers laat zien dat u de zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden serieus neemt. Dus geen uitzonderingen op afspraken. Dit vergroot het draagvlak voor maatregelen die u neemt voor iedereen!

Wat kunt u doen om de flexwerkers duurzaam inzetbaar te maken en te houden voor de tijd dat ze bij u werken en daarna? Vraag het ons, dat is de expertise van Support at Work.

 

Per 1 januari 2013 is de ziektewet gemoderniseerd via de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa). In het kort komt het er op neer dat werkgevers per 1 januari 2014 gaan bijdragen aan de uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW) aan flexwerkers. Daarbij wordt gekeken naar ZW-uitkeringen die vanaf 2012 aan flexwerkers zijn uitgekeerd na het einde van hun dienstverband. Dit kan zijn doordat zij ziek uit dienst gaan of zich binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziekmelden.