Algemeen

Duurzame inzetbaarheid van werknemers; vergrijzing

De inzetbaarheid van mensen op het werk veranderd sterk door de vergrijzing van de beroepsbevolking en doordat mensen langer door (moeten) werken. Voor ieder bedrijf waar mensen het verschil maken zijn de gevolgen hiervan belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. Wanneer mensen langer door moeten werken, dan moeten ze dat werk natuurlijk wel aankunnen!

Vergrijzing

Door de vergrijzing neemt de leeftijd van werknemers toe en daarmee verandert hun inzetbaarheid. Met het stijgen van de leeftijd veranderen verschillende fysieke en mentale capaciteiten van nature. De gezondheidskundige grenzen die in de wetgeving worden gebruikt voor bijvoorbeeld fysieke belasting houden onvoldoende rekening met deze verschuiving waardoor er risico’s ontstaan op overbelasting.

Langer doorwerken

Mensen moeten langer doorwerken doordat de AOW leeftijd wordt verhoogd. In 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Daarna wordt de pensioenleeftijd aangepast aan de nog altijd stijgende levensverwachting.